Güncel Sağlık

ZAYIFLAMA ÜRÜNLERİ MUCİZE Mİ YAŞAMSAL TEHDİT Mİ ?

Özel Atakent Hastanesi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Fatih ÇETİNKAYA, zayıflama ürünleri ve ilaçları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Obezite tüm dünyada çığ gibi artan, çağımızın epidemisi sayılan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) verilerine göre; dünya genelinde obezite, 1980 yılından günümüze iki kat artmıştır. Aşırı kilo,kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve beklenen yaşam süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Sebep olduğu hastalıklarla birlikte sağlık harcamalarında da önemli yer tutmaktadır. Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni olarak gösterilmektedir. Bu açıdan obezitenin tedavi edilmesi ve önlenmesi konusunda çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu amaçla yaşam tarzı değişikliklerinin (fiziksel aktivitenin artırılması ve beslenme önerileri) yanı sıra gereğinde hekim tarafından önerilen zayıflama ilaçları da kullanılabilmektedir. Bu yazıda bugüne kadar önerilmiş tıbbi preparatların yanı sıra zayıflamada etkinliği olduğu öne sürülen destek maddeleri ve ürünler hakkında literatür bilgisi sunmak istiyorum.

Farmakolojik tedavi; Diyet, egzersiz ve davranış değişikliği ile birlikte aşırı kilolu ve obez hastalarıntedavisinde önemli yere sahiptir. İlaç tedavisi; tek başına diyet ve egzersiz yoluyla kilo kaybı hedeflerineulaşmakta başarısız olmuş, diyet ve egzersizin yanında yardımcı tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.Hastalarda ilaç tedavisine başlama kararı, fayda ve zararlarının dikkatli değerlen dirilmesinden sonraalınmalıdır. İlaç tedavisinin tek başına obeziteyi tedavi etmediği unutulmamalıdır. Tedavinin esas kısmınıdiyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliğinin oluşturduğu önemle vurgulanmalıdır.

YAĞ EMİLİMİNİ AZALTAN İLAÇLAR

Pankreas lipazı inhibe ederek yağ sindirimini engellemekte ve böylelikle bağırsaklardan yağ emiliminiazaltarak etkisini göstermektedir. İyi kardiyovasküler güvenlik profiline sahip olması, serum total ve düşükyoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol konsantrasyonları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, farmakolojiktedavide ilk seçenektir. Bu tarz ilaçların kullanımının yan etkileri ise başlıca gastrointestinal sistemdegörülmektedir. Hastalarda barsak krampları, fekal inkontinans(dışkılamanın kontrol edilememesi), yağlılekelenme, A-D-E-K vitaminleri ve beta-karoten emiliminin azalması, şiddetli karaciğer hasarı, oksalatkaynaklı akut böbrek hasarı oluşa bilmektedir.

ANTİDİYABETİKLER

Tip 2 diyabeti olan kişilerin büyük çoğunluğu fazla kilolu veya obez olup, yaklaşık %10’u tanı sırasında normal kiloda bulunmaktadır. Fazla kilolu veya obez tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde birinci ve ikinci basamak tedavide kilo üzerine nötr etkili veya kilo kaybı sağlayan ilaçların başlanması önerilir. İnsülin tedavisini gerektiren tip 2 diyabeti olan obez hastalarda kilo alımını azaltmak için; metformin, pramlintidveya glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) agonistlerinin (exenatid, liraglutid) tedaviye eklenmesi önerilmektedir.

DİĞER ZAYIFLAMA ÜRÜNLERİ

Toplumda yaygınlaşan obezite sıklığı insanları kilo verme amacıyla farklı arayışlara sürüklemiştir.Fiziksel aktivitenin artırılması, beslenme davranışı değişiklikleri gibi yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra farklı vücut ağırlığı koruma yöntemleri geliştirilmekte ve bu yöntemlerin içerisinde “zayıflama ürünü” adı altında birçok destek (suplement) seçeneği sunulmaktadır. Beslenme destek ürünleri içerisinde ‘yağ yakıcı’ olarak tanımlanan başlıca enerji harcamasını ya da yağ metabolizmasını arttırma,yağ emilimini bozma, ağırlık kaybını arttırma ve egzersiz esnasında yağ oksidasyonunu arttırma gibi etkilerinden söz edilen ürünler en dikkat çekici kategoriyi oluşturmaktadır. Bu ürünler sayılan etkileri gösteren birçok bileşen içermektedir.

KAFEİN

Kafein alımı düşük düzeyde (<200 mg) tutulduğu takdirde dikkat toparlama, yorgunluğu geciktirme, kognitif fonksiyonları etkileme gibi olumlu uyarıcı etkilerinden bahsetmek mümkündür.Günlük 300 mg ve altı kafein alımı güvenli kabul edilmektedir

KONJUGE LİNOLEİK ASİT (CLA)

CLA’nın vücut yağ oranını azaltmak, insülin direncini iyileştirmek, kan glukozunu düşürmek, lipit profilini iyileştirmek, immün sistemi dengelemek, kemik mineralizasyonunu stimüle etmek ve antikarsinojenik etkileri bilinmektedir. Ilımlı etkisi için uzun vadede günde 3g/günsuplemantasyonu önerilir.

KARNİTİN

Karnitin kullanımının enerji dengesi ve ağırlık kaybı üzerine yararlı etkileri olduğunu savunan çalışmalar mevcuttur. Fakat kullanımının vücut ağırlığını bulunmamaktadır.

ÇAYLAR

Günümüzde özellikle zayıflatma çayları olarak bolca karşılaştığımız ve birçok insanın bu tarz uyduruk karışımları veya tek bitki halinde aldığı ürünlerin zayıflatıcı özellikleri hiçbir literatürde bulunmamaktadır.

Bunlarada Gözat

Bir Cevap Yazın :

%d blogcu bunu beğendi: