Güncel

Okul Gıdası Logosu Tebliği Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya gibi gıda işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29), 20 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve MİLLİ Eğitim Bakanlığı, belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ile işbirliği yapabilecek.

Okul Gıdası Logosu nasıl kullanılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin,kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin hususların belirlendiği Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamıyor.

Tebliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılacak. Logo, Tarım ve Orman Bakanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgenin ekinde yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılacak.

Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmayacak. Okul sütü ve okul üzümünde de logo kullanılacak. Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin,kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar;Genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun olacak.

Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde de Okul Gıdası Logosu yer alacak. Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin,kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen okul gıdası kriterleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecek.

Okul gıdası kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile okul müdürlüklerine, ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecek.

Uygulamanın denetimi

Resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimleri yapacaklar. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ise Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirler alınacak.

16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ hükümlerini; Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütecek.

İlgili resmi gazete

Bunlarada Gözat

Bir Cevap Yazın :

%d blogcu bunu beğendi: