Güncel Yalova Yaşam

2019 Yılı Yalova İşsizlik Oranı

Yalova da İşsizlik Oranları Ne Kadar?

Her yıl devletler ülke genelinde ki işsizlik oranları ile ilgili olarak bir istatistik çıkartarak bunu kamuoyu ile paylaşır ve yıllık zamanda ekonomik verilerin bir diğer göstergesi olarak da kabul edilir bu istatistikler. Bu verileri Türkiye ise kısa yazımı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumundan alarak geçen yılın ekonomik anlamda iyi mi kötü mü olduğunu halk nezdinde görür.

Bir yıl süresince İşten ayrılan ve iş yerlerinin kapanması sonucunda işsiz kalanlara yönelik birçok değerlendirmeler yapılıyor. Bu İstatistikleri hazırlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Yılına ait olan oranda % 11,0 / KAYITLI İŞSİZ SAYISI: 7.088 verilmiştir. İlimizin 2018 Yılı verilerine göre nüfus sayımı 262.234 – 124.956 (2018 TÜİK) olarak belirlenmiştir.

Yalova İşgücü Piyasası Araştırma Raporu;2019 yılında Yalova ilinde gerçekleşmiş olan İşgücü Piyasası Araştırması çerçevesinde ihtiyaç duyulan işgücünün eğitim ve becerilerinin tespit edilerek, işgücü arzı ve talebi arasındaki dengesizliklerin giderilmesi,  işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Yalova İşgücü Piyasası Araştırma Raporunda belirtilen 2018 TÜİK verilerine göre TR42 (Kocaeli-Sakarya-Düzce, Bolu-Yalova)  bölgesinde işsizlik oranı yüzde 10,2’dir.

Yalova ili İşgücü Piyasası Araştırma sonuçlarına göre toplam çalışanların yüzde 76.4’ü erkeklerden, sadece yüzde 23,6’sı kadınlardan oluşmaktadır.

2017 yılında işsizlik oranı ülke genelinde 10,9 iken ekonomik gidişat ve üretebilir sanayi ihtiyaçları ele alınarak 11.3 olarak 2018 yılı işsizlik oranı ön görülmüş ancak 2018 yılı işsizlik oranı 0,1 artarak yüzde 11 olmuştur. 2019 yılı için işsizlik oranları ise kişisel bazda 1 milyon 65 bin kişilik artış ile 13.9 oranına yükselmiştir. Elbette ki bu istatistiklere kayıt dışı çalışanların miktarı eklenmemiş bir kuruma bağlı (SSK,BAGKUR vb.) olarak çalışan kişilerin oranı eklenmiştir.

Şehrimiz Yalova ve bölge için ise işsizlik oranları 10,4 olarak yine TÜİK verilerine göre yayınlanmıştır. 2018 yılında yine TÜİK verilerine göre bölgesel oranda işsizlik miktarı %10,2 iken bu oran 2019 yılı içi %0,2 artmıştır. Türkiye ortalaması ise 13,9 oranındadır ve Yalova, Türkiye ortalamasının üstündedir

İlimizde en fazla sayıda kadın çalışanın istihdam edildiği sektör Toptan ve Perakende Ticaret sektörüdür. Sektörler kendi içinde değerlendirildiğinde ise kadın çalışan oranı en yüksek olan sektör Eğitim sektörüdür. Kadın çalışan oranı diğer sektörler ile kıyaslandığında nispeten daha yüksek olan sektörler Eğitim ile İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri gibi genellikle belirli bir eğitim düzeyi gerektiren işletmelerdir. Yukarıda açıklanan göstergelerle birlikte bu gösterge de Yalova ilinde belirli bir eğitim düzeyine sahip kadınların istihdam edilme şansının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

İlimizde istihdamın arttırılması için kadınların iş gücüne katılımı artmalı ve kadın istihdamı teşvik edilmelidir. Bunun için de kadın eğitim seviyesinin artırılması ve düşük eğitim seviyesine sahip kadınların istihdamına yönelik teşviklerin ve girişimcilik programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Yalova ilinde İŞKUR’a kayıtlı kadın işsizlerin çoğunun nitelik gerektirmeyen mesleklerde kayıtlı olduğu görülmektedir. Bu kişilerin istihdamda yer alabilmeleri işverenin istediği mesleki becerilere sahip olacak şekilde eğitilmelerine bağlıdır.

Bunlarada Gözat

Bir Cevap Yazın :

%d blogcu bunu beğendi: